| 08/12/2014

Uwodzenie – zachowanie mające na celu przyciągnięcie partnera/partnerki bez użycia przemocy.<br><br>Może ono doprowadzić do stosunku płciowego lub utworzenia <br>związku nieformalnego, niekiedy zakończonego małżeństwem.<br>Uwodzenie nie jest przestępstwem, ale jest przez część osób uważane za czyn naganny moralnie (zwłaszcza w stosunku do małoletnich).<br><br><br>Taktyki uwodzenia są rozważane w nurcie psychologii <br>ewolucyjnej. W tym sensie pojęcie to może być używane także w odniesieniu do zwierząt.<br><br>Techniki wykorzystywane w uwodzeniu<br><br>W uwodzeniu wykorzystuje się większość technik perswazji i manipulacji, jak potwierdzenie społeczne,<br>upodobanie, autorytet, niedobór[1]. Robert Greene analizując dostępne źródła historyczne wyodrębnił też kilka kobiecych i męskich tożsamości uwodziciela,<br>charakteryzujących się właściwymi sobie, pociągającymi <br>cechami. Należą do nich:<br><br>Syrena - czyli np. Afrodyta, Marilyn Monroe lub królowa Kleopatra, <br>nie jest szczególnie piękna, uwodzi głosem i powierzchownością wyrażoną w <br>zwiewnych sposobie poruszania się, wyróżniającym ubiorze i sugerowanemu seksapilowi.<br><br>Rozpustnik - np. kardynał Richelieu lub Gabriele D'Annunzio, uwodzicielski <br>jest lekceważący sposób, w jaki traktuje kobiety, jednocześnie bardzo mocno <br>ich pożądając. Ponieważ ma reputację rozpustnika, działa tutaj także <br>reguła dowodu społecznego, wzmacniająca perswazję.<br>Idealny kochanek - np. Giacomo Casanova lub Madame Pompadour, idealnie odczytuje fantazje i potrzeby uwodzonej osoby, <br>których korzenie często kryją się w dzieciństwie.<br><br><br>Dandys - np. Rodolpho Guglielmi, Lou Andreas-Salomé lub Gregory House, niezwykle atrakcyjna jest nonkonformistyczna postawa dandysa <br>dla społecznych konwencji i swobodne kształtowanie tożsamości, przez co wydaje się być czymś <br>rzadkim.<br>Duże dziecko - np. Charlie Chaplin, Emma Crouch lub Josephine Baker, dziecięca, nieco naiwna i ufna postawa sprzyja wytworzeniu się więzi w postaci rodzicielskich uczuć u osoby uwodzonej.<br><br>Kokietka - np. Józefina lub Andy Warhol, uwodzi naprzemiennie <br>okazując nadmierne zainteresowanie i zupełną oziębłość w stosunku do uwodzonej osoby.<br><br>Czarodziej - np. Benjamin Disraeli, Pamela Churchill lub Zhou Enlai, dzięki empatii <br>potrafi stać się zwierciadłem dla uczuć i emocji uwodzonej osoby.<br><br>Charyzmatyk - np. Joanna d’Arc, Grigorij Rasputin, Elvis Presley lub Jiddu Krishnamurti, charyzmatyk działa uwodzicielsko na tłumy, <br>przez swoje uparte dążenie do wyznaczonego celu i <br>pełne zaangażowania zdolności oratorskie.<br>Gwiazda - np. Marlene Dietrich lub John Kennedy, uwodzicielskie <br>jest wrażenie, jakie otacza wokół siebie[2].<br><br><br>my webpage :: <a href="https://www.pinterest.com/pin/358036239100729893/">jak poderwać dziewczynę</a>

New comment