| 09/12/2014

Cholesterol – organiczny syndykat chemiczny, lipoid z siatek steroidów kategoryzowany także do <br>alkoholi[9]. Jego wtórne zachodzą w membranie każdej komórki zwierzęcej, funkcjonując na <br>nią stabilizująco a wskazując o wielu jej własnościach.<br>Jest także zwiastunem licznych aktualnych steroidów takich jako kwasy żółciowe czyli hormony steroidowe.<br><br><br>Potocznie cholesterolem wskazuje się dotychczasowe w osoczu krwi <br>powinowate substancje lipidowe – lipoproteiny, w zespół których między <br>innymi spływa samego cholesterol.<br><br>Cholesterol jest niezbyteczny do czystego <br>funkcjonowania systemu oraz wywodzi zarówno ze źródeł żywnoœciowych jako natomiast biosyntezy de novo.<br><br><br>Stanowi on rudyment do syntez wielu właœciwych biologicznie żywych odrobiny:<br><br>inkrety seksualne,<br>kortykosterydy,<br>witamina D3 zaœ jej metabolity,<br>glikozydy nasercowe<br>sitosterole,<br>poniektóre alkaloidy<br>kwasy żółciowe.<br><br>W tworze człowieka cholesterol zachodzi w tkankach natomiast w <br>osoczu posoki z wspólnotą 3β-hydroksylową pustą bądŸ zestryfikowaną długołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi.<br>Ogólna ilość cholesterolu w tworze prostego <br>człowieka jest analizowana na œlepi. 140 g[10].<br><br>Przestarzała nazwa cholesterolu to cholesteryna.<br><br>Also visit my site :: <a href="https://www.pinterest.com/gardenpharm/edukacja-cholesterol/">zdrowie</a>

New comment